Bel: +31 (0)40 - 204 41 45

 

1. Stichting Garantiefonds Reisgelden

EMA Reizen K.v.K. Eindhoven nr. 17034968 is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Klik hier om de voorwaarden over de garantieregeling te kunnen bekijken.

2. Calamiteitenfonds

EMA Reizen is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds
Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het
Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde
reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze
garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan
een door ons georganiseerde reis:

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Klik hier om de voorwaarden over de garantieregeling te kunnen bekijken.

3. Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn de Algemene Vervoers- en reisvoorwaarden van KNV-Busvervoer van toepassing. Gedeponeerd op 17 maart 2017 onder nr. 18/2017 ter griffie van de rechtbank te Den Haag. 

Klik hier om de Algemene voorwaarden van het KNV te bekijken.

4. Aanvullende voorwaarden

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN
1. Na ontvangst van het bewijs van inschrijving is uw aanmelding voor de reis definitief.
2. Bij de aanmelding van een reis dient per persoon 15% aanbetaald te worden met een minimum van € 150,00 en de eventueel afgesloten annuleringsverzekering. Het restant dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan. De reisbescheiden zullen uiterlijk 1 week voor vertrek aan u toegezonden worden. Bij aanmelding binnen 6 weken moet de totale reissom ineens voldaan worden.
3. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de opdrachtgever zijn voor iedere reiziger naast eventuele gefactureerde reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd (indien u geen annuleringsverzekering heeft):
a. bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 15% van de reissom. Per persoon.
b. bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom. Per persoon.
c. bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 40% van de reissom. Per persoon.
d. bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de reissom. Per persoon.
e. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 75% van de reissom. Per persoon.
f. bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom. Per persoon.
g. bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom. Bij bepaalde reizen kunnen van het bovenstaande afwijkende annuleringsbepalingen gelden, die dan nadrukkelijk bij de desbetreffende aanbieding zijn vermeld. Ook voor entreekaarten, vlieg- en treintickets die voorkomen bij bepaalde reizen die via EMA Reizen zijn geboekt kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden. De annuleringskosten hiervoor kunnen oplopen tot 100% van de ticketkosten vanaf het moment van boeken. De annuleringsvoorwaarden kunt u opvragen bij EMA Reizen.
4. Indien wegens onvoldoende deelname of onmacht een reis geen doorgang kan vinden verplichten wij ons tot onmiddellijke kennisgeving en terugbetaling van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom.
5. Niemand heeft recht op een eigen vaste zitplaats in de touringcar. (Uitgezonderd zie voorin de bus). De chauffeur/reisleider past een rouleersysteem toe.
6. Het sluiten van een reisverzekering is verplicht terwijl wij het sluiten van een annuleringsverzekering ten zeerste aanbevelen.

5. Voorin de bus

Veel passagiers hebben als preferentie: voorin de bus. Hieraan kunnen we NIET voldoen aangezien we een rouleersysteem kennen. En iedereen wil graag een keer voorin de bus zitten. Heeft u als essentie ”voorin de bus” dan kunnen wij om organisatorische redenen alleen de tweede rij en slechts vier plaatsen afgeven tegen betaling van € 25,00 p.p. Dit is echter uitsluitend mogelijk op dokters advies en EMA Reizen mag dan ook om een doktersverklaring vragen.

6. Grensdocumenten

Voor alle reizen hebt u een geldig paspoort of geldige Europese Identiteitskaart nodig. In diverse landen is een paspoort verplicht! In sommige gevallen moet het paspoort na terugkomst nog minimaal 3 of 6 maanden geldig zijn. U moet er echter zelf voor zorgen bij vertrek en tijdens de reis in het bezig te zijn van alle benodigde documenten. Daartoe zult u tijdig moeten nagaan of de eerder verkregen informatie nog correct is. Deelnemers die de Nederlandse nationaliteit NIET bezitten, dienen bij de ambassade van hun land naar de exacte grensdocumenten te informeren.

7. Verzekeringen

 

Vervelende problemen voor of tijdens uw reis zijn al erg genoeg. Het is derhalve raadzaam een kortlopende reis- en annuleringsverzekering af te sluiten als u een reis boekt. Als u niet in het bezit bent van een reis- annuleringsverzekering kunnen wij u hierover volledig informeren en gelijktijdig bij uw boeking de betreffende verzekeringen voor u afsluiten. Wij brengen uw reis- en annuleringsverzekering onder bij Allianz Global Assistance een toonaangevende verzekeraar als het gaat om goed voorbereid op reis te gaan. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van de kortlopende annuleringsverzekering en kortlopende reisverzekering. Tevens vindt u hier de link naar de verzekeringskaarten voor zowel de kortlopende reis en  annuleringsverzekering.

 

Voorwaarden 

Verzekeringskaart Annuleringsverzekering        Verzekeringskaart Reisverzekering  

8. Dieet

Indien u een dieet heeft, dient u dit direct bij boeking aan ons kenbaar te maken. Wij zullen ons uiterste best doen om aan uw dieetwensen tegemoet te komen, wij kunnen u echter niet garanderen dat uw dieetwensen altijd volledig correct worden uitgevoerd.

9. Medicijnen

Als u afhankelijk bent van bepaalde medicatie is het raadzaam deze goed verpakt en in de originele verpakking in uw bagage mee te nemen. Neem voor de zekerheid uw medicijnen ook mee in uw handbagage met eventueel een medisch paspoort in het Latijns en Engels. Een medisch paspoort kunt u verkrijgen bij uw huisarts of apotheek.

10. 1-PERSOONSKAMER

Houdt u er rekening mee dat een 1-persoonskamer soms kwalitatief iets minder kan zijn dan een 2-persoonskamer. Ondanks dat u voor een 1-persoonskamer een toeslag dient te betalen. De 1–persoonskamers bieden af en toe minder faciliteiten of zijn minder gunstig gelegen. Dit is helaas een bekend gegeven, waarop EMA Reizen geen invloed heeft.

11. 3- /4-PERSOONSKAMERS

Met drie of vier personen een kamer delen kan bij een aantal van onze hotels. In sommige gevallen wordt een 2-persoonskamer aangeboden met een extra bed(den), het kan dan een bedbank of bijzet bed betreffen van mindere kwaliteit dan de reguliere bedden. Verder is de beschikbare leefruimte beperkter. Sommige hotels bieden prima ingerichte familiekamers aan.

12. (NIET) Roken!

EMA houdt zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Tijdens alle reizen wordt onderweg regelmatig gepauzeerd en is er voldoende gelegenheid om een rokertje op te steken. Het spreekt voor zich dat het rookverbod ook van toepassing is op uw chauffeur.

13. Opstapplaatsen

De opstapplaatsen genoemd in deze reisgids kunnen komen te vervallen indien er minder als 8 deelnemers per opstapplaats zijn. In overleg wordt een andere opstapplaats toegewezen.

14. Voorbehoud

Programmawijzigingen door omstandigheden en drukfouten voorbehouden.
EMA Reizen – Westerhoven

 

Sluit