Bel: +31 (0)40 - 204 41 45

PRIVACYBELEID EMA TOUR BV WESTERHOVEN

Met het boeken van dagtochten en meerdaagse reizen van EMA Tour BV maakt u de juiste keuze. Wij doen er alles aan om uw boeking tot een ware beleving te maken.

Als u bij ons boekt, zorgen we dat er met de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens goed wordt omgegaan. 

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we uw gegevens gebruiken. En waarom u erop kunt vertrouwen dat je gegevens veilig bij ons zijn.

Omdat uw privacy voor ons en uzelf belangrijk is, hopen we dat u de tijd neemt om deze verklaring te lezen. Zodat u straks precies weet wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt.

EMA Tour BV, gevestigd aan Leemskuilen 38a, 5563 CL, Westerhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.ema-reizen.nl Leemskuilen 38a 5563 CL Westerhoven.

J. van Dinten / A. Dogge zijn de functionarissen Gegevensbescherming van EMA Tour BV Hij/zij is te bereiken via info@ema-reizen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

EMA Tour BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld beperkte mobiliteit of dieetgegevens door een boeking op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ema-reizen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EMA Tour BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het in uw opdracht boeken van een dagtocht, meerdaagse reis of het huren van een touringcar

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reisbrochures

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- EMA Tour BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

EMA Tour BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van EMA Tour BV, tussen zit. EMA Tour BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: AGP software voor de touringcar- en touroperatorbranche. Dit systeem gebruiken wij voor boekingen van dagtochten, meerdaagse reizen en touringcarverhuur voor zowel individuele reizigers als groepsboekingen. Het versturen van opstapgegevens, nieuwsbrieven, reisbrochures per reguliere post, facturen en is tevens het programma voor onze financiële administratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EMA Tour BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor onze financiële administratie en bewaren uw gegevens in ons adressenbestand totdat u opdracht geeft tot uitschrijving. Gegevens door u actief verstrekt bijvoorbeeld beperkte mobiliteit of dieetgegevens worden per boeking genoteerd en niet opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

EMA Tour BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EMA Tour BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die tijdens het internetten worden opgeslagen op je computer, laptop of smartphone.

EMA Tour BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Enkel wordt bij boeking via onze website in de webwinkel een boeking gemaakt, deze wordt na een bewaartermijn van 1 jaar uit ons CMS systeem verwijdert.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u wenst, dat recht hebt u, kunt u schriftelijk via e-mail een kopie opvragen van de persoonsgegevens die we van u hebben opgeslagen.

Mocht u dat doen, geef ons dan informatie waarmee we uw persoonsgegevens voor u kunnen identificeren en opzoeken.

Dat doen we kosteloos via e-mail, tenzij u afschriften opvraagt per reguliere post. In dat geval berekenen we een kleine vergoeding op basis van administratiekosten.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

We willen er zeker van zijn dat de persoonsgegevens die we van u hebben, kloppen en up-to-date zijn. Als er gegevens zijn die niet kloppen, laat ons dat dan weten.

U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en als dat technisch mogelijk is, kunt u ons ook vragen om uw persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie.

We zullen uw gegevens bijwerken of wissen, tenzij we ze moeten bewaren voor zakelijke of wettelijke doeleinden.

We doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Als u toch een klacht hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten door je schriftelijke vraag of klacht te richten aan de Afdeling Functionarissen Gegevensbescherming:

Adres: 
EMA Tour BV
Leemskuilen 38a

5563 CL Westerhoven

En stel dat u daarna niet tevreden bent met onze reactie, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EMA Tour BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ema-reizen.nl

Privacy statement Allianz Global Assistance:

https:// ap.allianz-assistance.nl/CMS/upload/10_1941.pdf 

 

 

 

Sluit